Enter your keyword

Luminette

Beautifully suited for all your web-based needs

Luminette

Luminette

Tai fototerapijos prietaisas, kurio dėka be didesnių kančių mano „pelėdos“ organizmas prisitaikė prie „vyturėlių“ civilizacijos režimo. Naudojau rytais, tik atsikėlęs, rezultatai pasiekti per dvi savaites. Dabar atsikelti 6:00 ar 7:00 ryto nebėra pragariška kančia. Net pačiam keista ?